HẠN NỘP HỒ SƠ

 

15/08/2024

Ngày

:

Giờ

:

Phút

:

Thứ hai(s)

CUỘC THI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NGÀNH THỦY SẢN

BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2024

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

DỰ THI

Các giải thưởng hấp dẫn

Hỗ trợ phát triển ý tưởng

Thử nghiệm, ươm tạo giải pháp

LỊCH TRÌNH CUỘC THI

Lớp tập huấn Phát triển ý tưởng/dự án đổi mới sáng tạo ngày thủy sản (tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến)

Hội nghị phát động Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành Thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 (trực tuyến)

HẠN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

VÒNG BÁN KẾT

(Trực tiếp, trực tuyến)

VÒNG CHUNG KẾT; Triển lãm trưng bày giải pháp ĐMST, công nghệ ngành thuỷ sản

(Tại TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT)TIN TỨC VỀ CUỘC THI:

HÌNH ẢNH CUỘC THI QUA CÁC NĂM:

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG