Đăng ký tham gia Khóa tập huấn phát triển ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo, công nghệ phục vụ ngành thủy sản

Đăng ký tham gia Khóa tập huấn phát triển ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo, công nghệ phục vụ ngành thủy sản

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024, và trong khuôn khổ Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 với mục tiêu tìm kiếm, phát triển các ý tưởng,...

Tổng kết Chương trình tăng tốc thúc đẩy kinh doanh doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 và triển khai các chính sách mới về hỗ trợ khởi nghiệp

Chương trình tăng tốc thúc đẩy kinh doanh doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty TNHH Angel 4 Us, Tổ chức hỗ trợ cố vấn SME Mentoring 1:1 tổ chức đã kết thúc sau 02 tháng đào tạo và cố vấn đồng hành. Với...

Khảo sát, thực nghiệm tại Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 09/12/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm tại các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại huyện Châu Đức, Phú Mỹ, Thành phố Bà Rịa. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,...

Khảo sát, thực nghiệm các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngành thủy sản

Ngày 08/12/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các đơn vị trong Ban Tổ chức Cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành thủy sản tổ chức đi khảo sát, thực nghiệm các dự án đổi mới sáng tạo ngành thủy sản tại tp. Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ cho gần 30 đại diện các dự án...

Hội thảo kết hợp trưng bày “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu”

Với mục tiêu tìm kiếm, phát triển giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo hướng tới nâng cao giá trị, giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh trong ngành thuỷ sản, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức triển...

Tập huấn hoàn thiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vòng Chung kết Cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành thủy sản năm 2023

Chuẩn bị cho Vòng chung kết Cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành thủy sản tỉnh BR-VT năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức chuỗi chương trình huấn luyện để hoàn thiện ý tưởng dự án, luyện tập trình bày cho 10 dự án tham gia Cuộc thi.  Chương trình do chuyên gia từ...