Chương trình Huấn luyện, cố vấn chuyên sâu, tăng tốc khởi nghiệp, thúc đẩy kinh doanh doanh nghiệp

Hỗ trợ DN phát triển kênh phân phối và truyền thông trực tuyến và đồng thời hoàn thiện, tinh gọn vận hành nội bộ phù hợp với các kênh phân phối


📌Huấn luyện nền tảng (02 ngày)

📌
Cố vấn 1:1 (05 tháng)

📌
Kết hợp các chính sách hỗ trợ, hỗ trợ truyền thông tại Lễ hội OCOP Festival Bà Rịa – Vũng Tàu 2024.

👉
Đăng ký trước ngày 04/5/2024

👉
Link đăng ký và thư mời tại comment

Đặc biệt năm 2024 Chương trình tập trung vào hỗ trợ DN phát
triển kênh phân phối và truyền thông trực tuyến và đồng thời hoàn thiện, tinh gọn vận hành nội bộ phù hợp với các kênh phân phối, kết hợp với

👉
Thông tin liên hệ:
🏢 Bộ phận thường trực Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
🏣 Số 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa
📧 startup.brvt@gmail.com
☎ 0933.762.926

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ