Ngày 12,14/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành Họp Hội đồng tư vấn xác định nội dung và kinh phí hỗ trợ DN theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh đợt 1 và đợt 2 năm 2022 cho 09 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Qua đó, Hội đồng đã thống nhất hỗ trợ kinh phí cho 06/08 doanh nghiệp. Các  nội dung hỗ trợ bao gồm: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; tư vấn dịch vụ marketing, quảng bá sản phẩm; Đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Tổng số kinh phí hỗ trợ 235 triệu đồng.

Danh sách các doanh nghiệp được nhận hỗ trợ bao gồm:

– Công ty TNHH Tích Tuyết Thảo

– Công ty TNHH Đào tạo tiếng anh HIREME

– Công ty Cổ phần K Products

– Công ty TNHH Kim Trúc Plus

– Công ty TNHH Hải Lan – Trung tâm Ngoại ngữ ABC

– Công ty TNHH Ipro Media

Các doanh nghiệp còn lại bổ sung hồ sơ thuyết minh để xét duyệt vào các đợt tiếp theo.

Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh được tiếp tục triển khai. Doanh nghiệp đăng ký tham gia trực tiếp tại: Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại liên lạc: 0918.033.272 Email: startup.brvt@gmail.com. Thông tin chi tiết tham khảo tại: http://startup.baria-vungtau.gov.vn/