Nhằm cung cấp thông tin, cập nhật các kiến thức hỗ trợ kết nối các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo hỗ trợ cho nông nghiệp tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp để gia tăng năng suất, chất lượng, mở rộng thị trường, gia tăng giá trị cho ngành nông nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị “Đổi mới sáng tạo trong Nông nghiệp – Kết nối các giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo cho nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” vào sáng ngày 29/9/2022 tại Công viên Binon Cacao, ấp Bàu Sen, huyện Châu Đức.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 80 đại biểu là đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, hội nông dân, đại diện các sở, ban, ngành, liên minh hợp tác xã cùng với 12 doanh nghiệp cung cấp các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và một số doanh nghiệp trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Vũ Khoa, trường Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối để thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo được áp dụng thực tế, đồng thời, người nông dân, doanh nghiệp tại địa phương có nhu cầu có được thông tin, lựa chọn để áp dụng thực tế.

Ông Trịnh Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Cacao Thành Đạt cho biết, các doanh nghiệp, hộ nông dân, hợp tác xã tại các huyện rất cần tìm hiểu về các giải pháp, công nghệ mới, tuy nhiên cơ hội tìm kiếm và tiếp cận của họ hạn chế hơn, vì vậy việc tổ chức các kết nối là rất cần thiết. Hội nghị cung mang tới cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia cung cấp giải pháp, sản phẩm, các startup trong lĩnh vực nông nghiệp có cơ hội trình bày về dự án cũng tìm hiểu nhu cầu, phản hồi của khách hàng tại các địa phương.