Đăng ký tham gia Khóa tập huấn phát triển ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo, công nghệ phục vụ ngành thủy sản

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024, và trong khuôn khổ Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 với mục tiêu tìm kiếm, phát triển các ý tưởng, dự án khả thi, sáng tạo hướng tới nâng cao giá trị, giải quyết các vấn đề của ngành thủy sản, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa tập huấn phát triển ý tưởng/dự án đổi mới sáng tạo, công nghệ phục vụ ngành thủy sản, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Trong khoảng tháng 4-6/2024 (chi tiết tại phụ lục đính kèm)

  • Khóa 1:  ngày 11-12/04/2024
  • Khóa 2:  ngày 14-15/05/2024
  • Khóa 2:  ngày 14-15/06/2024

2. Địa điểm: Có thể lựa chọn học trực tiếp hoặc trực tuyến.

– Lớp học trực tiếp: Hội trường tầng 9 – Trụ sở Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: Số 762 Cách mạng tháng 8, P. Long Toàn, Tp. Bà Rịa.

– Lớp học online: Meeting ID: 271 485 8211 | Passcode: 003442    https://us06web.zoom.us/j/2714858211?pwd=dFliNVcvSUJuWURrSFVCT0x3ZExWQT09 

3. Nội dung chi tiết khóa đào tạo: Chi tiết cụ thể tại phụ lục kèm theo.

4. Đăng ký tham dự: Đăng ký tham dự trước ngày 10/4/2023 theo địa chỉ:  https://forms.gle/5CDcti6uv1GQT4gVA | phí tham dự là miễn phí.

Chi tiết vui lòng liên hệ: Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT; điện thoại: (0254) 3510874 | 0918033272 (Bà. Nguyễn Thị Hoa Mai).

PHỤ LỤC:

Chi tiết nội dung Khoá tập huấn phát triển ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo, công nghệ

phục vụ ngành thủy sản

1. Mục đích: Chương trình tập huấn nhằm mục tiêu cung cấp các kiến thức và các công cụ và hỗ trợ phát triển ý tưởng, giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo áp dụng cho ngành thuỷ sản.

2. Đối tượng tham dự: Sinh viên mong muốn phát triển dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ có tiềm năng phục vụ ngành thủy sản; các dự án khởi nghiệp, công nghệ mới có tiềm năng thương mại hóa phục vụ ngành thủy sản.

3. Lợi ích của khóa học: Được trang bị kiến thức, kỹ năng để phát triển các dự án khởi nghiệp, đồng thời có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc và trải nghiệm nhằm phát triển dự án khởi nghiệp của mình, đưa công nghệ, mô hình kinh doanh mới đến với doanh nghiệp trong ngành thủy sản; đồng thời, được tiếp cận với các nguồn lực trong hệ sinh thái ngành thủy sản để tiếp tục phát triển dự án và kết nối triển khai thực tế.

4. Cách thức tiếp cận: Đề cao tính thực tiễn và khả năng kiểm chứng của mô hình kinh doanh, nên dự án dù ở giai đoạn phát triển nào cũng sẽ được hướng dẫn thực hành, điều chỉnh mô hình kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và thị trường. Khoảng thời gian giữa các buổi học đều được thiết kế để người học tiến hành các thực hành quan trọng hỗ trợ cho buổi học tiếp theo. Học viên hình thành dự án sẽ được hỗ trợ trong quá trình thực hành giữa hai buổi học; đối với các dự án đã trưởng thành, có thể tham gia từng buổi riêng biệt theo nhu cầu của dự án và khai thác thông tin, kiến thức, kết nối từ các buổi học.

5. Chương trình: 03 module: 02 ngày/1 module: 11-12/4, 14-15/5, 14-15/6.

    Thời gian: 08:30 – 11:30, 13:30 – 16:30 mỗi ngày.

Thời gian Nội dung chi tiết dự kiến
Module 1: Xây dựng mô hình kinh doanh (ngày 11-12/4/2024)
Ngày 11/4/2024 Nội dung: Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo trong ngành thủy sản từ các sản phẩm, dịch vụ hiện có; phát triển ý tưởng dự án khởi nghiệp.

Mục đích: Giúp người học hình thành, làm rõ ý tưởng khởi nghiệp gắn với ngành thủy sản

Hoạt động cụ thể:

– Thực hành phát triển ý tưởng, trình bày ý tưởng.

– Xác định khách hàng tiềm năng và phỏng vấn khách hàng.

– Điều chỉnh ý tưởng

Ngày 12/4/2024

 

Nội dung: Khung mô hình kinh doanh (Business Model Canvas)

Mục đích:

Giúp người học hình thành được phiên bản mô hình kinh doanh đầu tiên và cách thức điều chỉnh sau mỗi lần kiểm chứng thị trường.

– Giúp những dự án đã hình thành kiểm chứng mô hình kinh doanh và điều chỉnh.

Hoạt động cụ thể: Thực hành xây dựng mô hình kinh doanh cho ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ của các dự án.

Module 2: Kiểm chứng thị trường và cải tiến ý tưởng ĐMST (ngày 14-15/4/2024)
Ngày 14/5/2024 Nội dung: Cách thức nghiên cứu thị trường cho ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ ngành thủy sản.

Mục đích: Giúp người học hình dung về quy mô thị trường tiềm năng, từ đó tìm ra hướng đi riêng cho mô hình kinh doanh của mình hoặc điều chỉnh mô hình kinh doanh cho phù hợp.

Hoạt động cụ thể:

– Thực hành nghiên cứu thị trường cho ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ.

– Điều chỉnh mô hình kinh doanh.

Ngày 15/5/2024 Nội dung

– Phân tích đề bài từ doanh nghiệp và hình thành ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ ngành thủy sản.

– Mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp khởi nghiệp ngành thủy sản với các đối tác trong ngành thủy sản.

Mục đích: Giúp các dự án khởi nghiệp chủ tìm kiếm thêm các cơ hội từ việc hợp tác hoặc điều chỉnh mô hình kinh doanh phù hợp với nhu cầu/ đề bài của doanh nghiệp lớn.

Hoạt động cụ thể: Phân tích đề bài và sự phù hợp tiềm năng với mô hình kinh doanh của dự án.

Module 3: Kết nối các thành phần hệ sinh thái ngành thủy sản (ngày 14-15/6/2024)
Ngày 14/6/2024

 

Nội dung: Tìm hiểu thực trạng công nghệ mới trên thị trường ngành thủy sản và ứng dụng vào các dự án khởi nghiệp.

Mục đích: Giúp các dự án khởi nghiệp trong ngành thủy sản tiếp cận và phân tích các công nghệ trên thị trường của ngành thủy sản, các công nghệ mới trong nước và quốc tế để hình thành các mô hình kinh doanh mới và/hoặc điều chỉnh mô hình kinh doanh nếu có.

Hoạt động cụ thể:

– Thực hành phân tích các công nghệ mới trong ngành thủy sản.

– Điều chỉnh mô hình kinh doanh của dự án.

– Kết nối với các giải pháp công nghệ mới (nếu cần).

Ngày 15/6/2024 Nội dung: Thuyết trình, kết nối dự án khởi nghiệp ngành thủy sản với hệ sinh thái ngành thủy sản và kinh tế biển.

Mục đích: Giúp các dự án khởi nghiệp trong ngành thủy sản tiếp cận, kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp để phát triển dự án.

Hoạt động cụ thể:

– Pitching của các dự án khởi nghiệp với nhà đầu tư, cố vấn.

– Kết nối các nguồn lực cho phát triển dự án khởi nghiệp cho ngành thủy sản (đầu tư, cố vấn, tư vấn…).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ