Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh V/v ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu năm 2023,

Năm 2023, đã chứng kiến khoảng thời gian nhiều khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp. Nhằm thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc, thúc đẩy kinh doanh trong năm 2023 và sẵn sàng cho các thay đổi năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Chuỗi chương trình huấn luyện Tăng tốc thúc đẩy kinh doanh doanh nghiệp năm 2023, như sau:

 1. Mục tiêu: gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua hai hướng tiếp cận chính: gia tăng doanh thu và tăng hiệu quả quản lý vận hành nội bộ.
 2. Đối tượng: doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đã có sản phẩm, dịch vụ hoàn chỉnh, có doanh thu và có tiềm năng mở rộng thị trường.
 3. Thời gian, địa điểm: Tháng 10-12/2023, tại thành phố Vũng Tàu.
 4. Lịch trình chi tiết: Theo Phụ lục chương trình kèm theo Thư mời này.
 5. Hình thức: Các lớp huấn luyện chuyên sâu và các buổi cố vấn riêng từng doanh nghiệp 1:1 (doanh nghiệp và cố vấn) trong 02 tháng. Lịch trình và cố vấn sẽ được thống nhất với doanh nghiệp sau chương trình đào tạo.

Chương trình đào tạo và cố vấn tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc thúc đẩy doanh thu (tăng đầu ra) và tối ưu hóa vận hành (giảm đầu vào) để có hiệu quả kinh doanh tốt nhất. các chuyên gia cố vấn chia sẻ về về các chủ đề:

 • Mô hình kinh doanh
 • Quản lý vận hành nội bộ
 • Marketing trực tuyến
 • Thương mại điện tử
 • Pháp lý…
 1. Đăng ký tham dự: Trước ngày 13/10/2023

Link đăng ký: https://forms.gle/8CDFrNT8mdVE364p6. Kết quả lựa chọn sẽ được thông báo tới doanh nghiệp trước ngày 16/10/2023. Chi tiết chương trình, vui lòng liên hệ: Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST). startup.brvt@gmail.com/ 0933.762.926 (Bà. Trần Thị Thắm Ngọc).

Sở Khoa học và Công nghệ kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham gia.