Đây là lần đầu tiên Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm đánh giá lại quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2021-2022 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; thông qua các sự kiện góp phần nâng cao nhận thức về khởi nghiệp sáng tạo và kết nối các nguồn lực để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; đồng thời thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, tổ chức, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đối với startup.

Sự kiện được tổ chức vào ngày 16/12/2022 tại Thành phố Vũng Tàu thành công rực rỡ. Với những sự kiện nổi bật nằm trong chuỗi chương trình như: Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022; Chung kết Cuộc thi đổi mới sáng tạo Ngành Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022; Hội nghị Failsmart – Chia sẻ kinh nghiệm và bài học từ thất bại trong khởi nghiệp và kinh doanh; Hội nghị “Các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, trưng bày các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu của tỉnh.

Chương trình được sự quan tâm thu hút gần 1000 lượt người tham dự, Chung kết 02 Cuộc thi đã trao tổng cộng 18 giải thưởng với số tiền là 279 triệu đồng cho 18 dự án dự thi, có 32 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia trưng bày, 16 kết nối cố vấn- doanh nghiệp khởi nghiệp diễn ra trong chương trình.

Phát biểu bế mạc sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022, Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ghi nhận những cố gắng của cộng đồng startup luôn nỗ lực đổi mới sáng tạo, vượt qua giai đoạn khó khăn sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cảm ơn sự tham gia cực của các cố vấn, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp để xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp tại tỉnh.

Chia sẻ về một số định hướng cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian tới, Ông Phạm Quang Nhật chia sẻ: tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo, cố vấn, huấn luyện đi vào chiều sâu để hỗ trợ hình thành, phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp chất lượng; Tập trung đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tới các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trọng điểm của tỉnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.