BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

           

 Dự án chuyên phát triển sản phẩm cho trẻ khiếm thị

 Touch and Voice – Inner Self

 MỘT NÚT CHẠM CẢ THẾ GIỚI HÓA HỌC TRONG TAY BẠN

 Bảng tuần hoàn hóa học tương tác

 

Liên hệ

Tên công ty: Lê Thị Hồng Nhung

Điện thoại: 0386940823

Email: tavis.busi@gmail.com