BÁNH QUY HẠT BÀNG

Bánh Quy Hạt Bàng được làm từ hạt cây bàng đặc sản Côn Đảo.

Nhằm nâng cao giá trị hạt bàng và đa dạng hoá sản phẩm quà tặng địa phương.
Mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh đẹp và thúc đẩy phát triển du lịch Côn Đảo.

 

GIỚI THIỆU VỀ BÁNH QUY HẠT BÀNG

Liên hệ

Tên công ty: Nguyễn Hoài Hận

Điện thoại: 0913422639

Email: nguyenhoaihan960@gmail.com