Đầu tư phát triển mô hình du lịch sinh thái Xuyên Mộc, Hồ Tràm

Du Lịch Sinh Thái Cộng Đồng Xuyên Mộc: – Cung cấp chỗ ở lưu trú và trãi nghiệm du lịch sinh thái địa phương cho du khách trong nước và quốc tế. – Gìn giữ môi trường thiên nhiên, phát huy giá trị nông sản nhà vườn, toả sáng bản sắc người dân Xuyên Mộc hào sảng và mến khách

 

Liên hệ

Tên công ty: Công ty Đầu tư Phát triển Du lịch sinh thái Xuyên Mộc Hồ Tràm

Điện thoại: 0909785511

Email:           Dulichsinhthai.xmhotram@gmail.com