ITRAVEL-APP DU LỊCH THÔNG MINH

Ứng dụng du lịch thông minh giúp khách du lịch tìm kiếm thông tin về các dịch vụ du lịch trong tỉnh BR-VT một cách nhanh chóng và được xác thực. Thông qua ứng dụng công ty cung cấp dịch vụ quay phim – chụp ảnh công nghệ phục vụ cho khách du lịch và dịch vụ quảng cáo cho các đơn vị du lịch

 

Sản phẩm 

Liên hệ

Tên công ty: Công ty TNHH Ipro Media

Điện thoại: 0898797979

Email: duongvo.ceo@gmail.com