SAKE TOÀN CẦU- SAKE VIỆT

 

                          Dự án phát triển cây Sake Việt Nam 

                          Góp phần chống biến đổi khí hậu và an ninh lương thực .

 

SẢN PHẨM

 

 

 

 Sườn Sake chay

 

 

 

 Chiên một lửa

Liên hệ

 

Tên công ty: Công Ty TNHH Sake Toàn Cầu

Điện thoại: 0903824356

Email: Phamdonghuynjc@gmial.com