Thiết bị hỗ trợ tập luyện di chuyển và giám sát sức khỏe trong tập luyện thể thao

Thiết bị hỗ trợ tập luyện di chuyển và giám sát sức khỏe trong tập luyện thể thao là thiết bị được thiết kế và nghiên cứu vừa tập luyện di chuyển vừa có thể tích hợp giám sát sức khỏe đặc biệt là các chỉ số nhịp tim và SPO2 đồng thời đưa ra cảnh báo khi các chỉ số có dấu hiệu bất thường ngoài ra đưa được các thông số về lượng nước cần bổ sung cũng như lượng calorie mà người tập tập ở thiết bị và đưa ra bộ lưu trữ.

Liên hệ

 

Điện thoại: 0702982044

Email: laman27042005@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ