Ứng dụng kho lạnh mini bù nhiệt hầm chứa đá ướp lạnh thủy sản sau khi khai thác trên thuyền đánh cá xa bờ

Thiết bị kho lạnh mini được nghiên cứu, cải tiến phù hợp với điều kiện tàu đánh cá xa bờ, giải quyết các vấn đề hiện tại trong bảo quản tàu cá.
Sản phẩm đã được áp dụng mang lại hiệu quả cho tàu cá xa bờ.

Liên hệ

 Tên tác giả: Nguyễn Lê Cương

Điện thoại: 0936290977

Email: cuongnl77pvmtc@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ