Lớp học ngày thứ 7

Lớp học ngày thứ 7

LỚP HỌC NGÀY THỨ BẢY Lớp học ngày thứ Bảy được xây dựng nhằm mục đích tạo được “nơi gửi con chuyên nghiệp” cho các gia đình bận rộn, quan tâm đến giáo dục sớm có nhu cầu cho con được đến trường ngày thứ Bảy. Lớp học ngày thứ Bảy là môi trường “mở” cho các con ở độ...
Bảng tuần hoàn hóa học cho người khiếm thị

Bảng tuần hoàn hóa học cho người khiếm thị

BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ              Dự án chuyên phát triển sản phẩm cho trẻ khiếm thị  Touch and Voice – Inner Self  MỘT NÚT CHẠM CẢ THẾ GIỚI HÓA HỌC TRONG TAY BẠN  Bảng tuần hoàn hóa học tương tác   Liên hệ Tên công ty: Lê Thị Hồng...