Chuẩn bị cho Vòng chung kết Cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành thủy sản tỉnh BR-VT năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức chuỗi chương trình huấn luyện để hoàn thiện ý tưởng dự án, luyện tập trình bày cho 10 dự án tham gia Cuộc thi. 

Chương trình do chuyên gia từ Công ty Cổ phần KisStartup hướng dẫn.

Sau chương trình đào tạo, các dự án có sự hoàn thiện và thay đổi về cách tiếp cận trình bày cũng như bài trình bày cho Vòng Chung kết.

Đồng hành cùng với Cuộc thi đổi mới sáng tạo ngành thủy sản tỉnh BR-VT năm 2023, Bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh, CEO KisStartup đánh giá cao tính đổi mới sáng tạo và các ứng dụng thực tế, cũng như khả năng giải quyết các nhu cầu của ngành của các doanh nghiệp, dự án tham gia Cuộc thi năm nay.