Thực hiện Công văn số 191/SKHCN-VP ngày  06/3/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ V/v sắp xếp chỗ làm việc tạm thời của Bộ phận thường trực Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian  hoàn thiện công tác di dời Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về thành phố Bà Rịa. Bộ phận thường trực của Văn phòng sẽ được tạm thời làm việc tại trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Địa chỉ: Số 379 đường Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Văn phòng thúc đẩy Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đến Quý tổ chức, cá nhân để biết, liên hệ làm việc.

Thông tin chi tiết, liên hệ:

Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT.

Địa chỉ: Số 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

Email: startup.brvt@gmail.com |Wesite: http://startup.baria-vungtau.gov.vn.

Điện thoại: 0918.033.272 (Bà. Nguyễn Thị Hoa Mai).